Enerji Yönetimi

Adokim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak Etil Asetat ve Butil Asetat ürünlerini ülkemiz sanayisine kazandırarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. Enerji yönetimine öncelik veriyor, enerji verimliliği, kaynak kullanımı, maliyet azaltma ve çevresel etkilerin azaltılması konularında sürekli iyileştirme için çalışıyoruz. Enerji performansını ve verimliliğini artıran bir enerji yönetim sistemi kurmayı, uygulamayı ve sürdürmeyi taahhüt ediyoruz. Ayrıca yasal uyumluluğu sağlamayı, tedarikçiler ve ortaklar arasında enerji verimliliğini teşvik etmeyi, atıkları en aza indirmeyi, sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve enerji yönetimi politikamızı teknolojik gelişmelere uygun olarak düzenli olarak gözden geçirmeyi ve güncellemeyi taahhüt ediyoruz.

Adokim Enerji Politikası

  PDF için tıklayınız.  • Adokim Enerji Yönetimi