Çevre Yönetimi

Hedefimiz

Etil asetat ve butil asetat üretimi yapmakta olan ADOKİM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. çevresel sorumluluklarının bilincinde bir firma olarak, ürünün gerçekleştirilmesinden sevkiyatın tamamlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda ve destek süreçlerde, faaliyetlerinin çevre boyut ve etkilerini belirlemek ve bu boyutların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yöntemler belirleyerek uygulamaya almıştır. ADOKİM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm faaliyetlerinin çevre kirliliğine neden olmaksızın yürütülmesi konusunda hassasiyet gösterecektir.Sürdülebilirlik

Biz ADOKİM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;

Doğal kaynak kullanımımızı ve atık üretimimizi mümkün olan en az seviyeye indirmek için yeni metotlar geliştirmeye çalışıyor, çevreye dost projeleri ile çevre kirliliğini önlemeyi ve çevre koruma kapsamında kurulan sistemlerin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.

  • Adokim Çevre Politikamız

Adokim Çevre Politikası

  PDF için tıklayınız.